فهرست محصولات این تولید کننده Panasonic

شامل انواع فکس تا محصولات الكترونیكی خانگی و تجهیزات اتوماسیون كارخانجات،سیستمهای کامپیوتری و مخابراتی می باشد.

تاریخچه شرکت پاناسونیک كونوسوكه ماتسوشیتاKonosuke Matsushita، متولد نوامبر 1894 در جنوب اوزاكا، كار حرفه اى خودرا بعنوان كار آموز در فروشگاه "هیباچیHibachi" شروع كرد. در 15 ژوئن 1917 شركت خودرا با نام (Matsushite Electric Devices Manufacturing) {كارخانه تولید ابزار برقی ماتسوشیتا} برای تولید لوازمبرقیجانبی تأسیس نمود. طی اولین سالها، شركت به عرضه لامپ دو چرخه، .اتوی برقی و سپس به تولید رادیو و باتری پرداخت، در سال 1929 كونوسوكه نام شركت را به (Matsushita Electric Manufacturing Works) (كارخانه تولیدات برقی ماتسوشیتا) تغییرنام داده و فلسفه اصلی مدیریت را با هدف اساسی مدیریت، اصول هفتگانه و مرامنامه شركت تعریف نمود. در 27 آوریل 1989، كونوسوكه ماتسوشیتا بنیان گذار ماتسوشیتا الكتریک، پس از ایفای نقشی شگرف در دگرگونیهای جهان، درسن 94 سالگی دیده از جهان فروبست. در تاریخ 8 ژانویه 1996، مرکز بازاریابی پاناسونیک در خاورمیانه و در تاریخ اول آوریل 2001 در دوبی، امارات متحده عربی تأسیس گردیدند مركز منطقه ای بازاریابی شركت ماتسوشیتا الكتریک ایندستریال (MEI) برای خاورمیانه و كشورهای آفریقایی است. در خاورمیانه، پاناسونیک در زمره پیشروان محصولات الكترونیكی خانگی، اداری و سیستمهای ارتباطی حرفه ای بشمار می رود.

بیشتر