فهرست محصولات این تولید کننده Pixel

يك شركت چند مليتي ميباشد كه زمينه فعاليت آن توليد كاغذ هاي عكاسي و گرافيكي و جوهرهاي شارژ پرينترهاي جوهرافشان ميباشد.
اين شركت جوهرهاي خود را در كره و كاغذهايش را در چين توليد ميكند.
بیشتر
در هر صفحه